NON GMO Ürün Doğrulaması için GDO Testi


Marka sahipleri, üreticiler, yetiştiriciler ve gıda ürünleri için NON GMO Label sertifikasyon programı kapsamında GDO testi gerekebilir. Bu test, ürünün gereken kriterleri karşıladığını belirlemeye yardımcı olur.

NON GMO Ürün Doğrulaması için GDO Testi

GDO testi genellikle tek tek bileşenler üzerinde yapılır. NON GMO Label programı, her bir bileşeni ayrı ayrı ele alır; bu nedenle testlerin genellikle çok bileşenli bitmiş ürünler yerine tek tek bileşenler üzerinde yapılması gerekir.

Gıda ürünleri için gerekli tüm testler, DNA bazlı PCR yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Gerçek zamanlı PCR test yöntemi, talepleri doğrulamak, sözleşmeleri doğrulamak ve mevzuata uygunluğu sağlamak için kullanılan endüstri standardıdır.

Standarda uygun sayılması için, bir bileşenin GDO içeriği, Standart tarafından tanımlanan uygulanabilir Eylem Eşiğinden fazla olmamalıdır. Standart, tohum, insan gıdası, hayvan yemi ve diğer ürünler için belirli Eylem Eşiklerini tanımlar.

NON GMO Label programının yüksek risk listesindeki mahsullerden elde edilen bileşenlerin genellikle test edilmesi gerekir. Bu ürünler yonca, kanola, mısır, pamuk, papaya, soya fasulyesi, şeker pancarı, sarı yaz kabağı ve kabaktır.

Test planı üründeki GDO risklerini kapsamalıdır. Örneğin, mısırdan elde edilen bir bileşenin GDO testi için, test planı, NON GMO Label progamı tarafından belirtildiği gibi, ticarileştirilmiş tüm GD mısır çeşitlerini kapsamalıdır.

Testler, ISO 17020'ye göre akredite edilmiş, NON GMO Label onaylı bir laboratuvar tarafından yapılmalıdır.  ISO 17020 akreditasyonu, endüstrinin laboratuvar mükemmelliği standardıdır. GDO'suz Proje Standardı, kullanılan her bir spesifik test için laboratuvarın akredite olmasını gerektirir.

Spesifik numune alma ve test planlarınız, program tarafından onaylanmalı  ve Standart tarafından belirlenen uygulanabilir Eylem Eşiğinde veya altında GDO miktar tayininde %90 güven sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Yüksek oranda işlenmiş bileşenlerin doğrulanması için bir öncünün test edilmesi gerekebilir.  Örneğin, rafine kanola yağını test etmek yerine, test üretimin daha erken bir aşamasında yapılabilir (örn. ham petrol aşamasında veya tohum üzerinde).

Hayvansal kaynaklı ürünlerin doğrulanması için et, süt, yumurta ve peynir gibi bitmiş ürünler yerine hayvan yemi üzerinde testler yapılır.

GDO test laboratuvarı, GDO testleri, NON GMO etiketi ve sertifikasyonu ile ilgili konularda ayrıntılı bilgi edinmek veya belgelendirme başvurusunda bulunmak için uzman ekibimize ulaşmaktan çekinmeyiniz.