GMO Testleri


Tüm canlı organizmalar, hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar (bakteri veya mantar gibi), hücrelerinde tüm genlerinin kopyalarını taşır. Bu genler, organizmanın belirli biçimini ve işlevini belirleyen bilgileri tutar.

GMO Testleri

Bir organizmanın belirli özellikleri, belirli genlere veya gen kombinasyonlarına bağlanabilir. Genetiği değiştirilmiş Organizmalar(GDO'lar), bu nedenle, özelliklerini bir şekilde değiştirmek için genleri yapay olarak değiştirilmiş organizmalardır. 

Örneğin, insülin, kan faktörü VIII ve insan büyüme hormonu gibi tıbbi ürünler daha önce insanlardan ve hayvanlardan üretilmişti ve bazıları hafif bir hastalık bulaştırma riski taşıyordu. Artık GM teknolojisinin kullanılmasıyla, GDO'lar kullanılarak saf ve güvenli eşdeğerler üretilebilmekte ve bu tür modifiye edilmiş bakterilerin fermenterlerde büyük ölçekte büyütülmesiyle endüstriyel ölçekte miktarlar mümkün olmaktadır.

Genetik modifikasyon, bir organizmanın genetik materyalinin doğada olmayan bir yöntemle değiştirilmesi işlemidir. Genellikle GM, tek bir geni kodlayan DNA'nın bir organizmadan izole edilmesini ve çıkarılmasını, hücre dışında (laboratuvarda) manipüle edilmesini ve aynı organizmaya veya başka bir organizmanın genetik materyaline yeniden yerleştirilmesini içerir. GM'nin amacı, genellikle hedef organizmaya yeni veya değiştirilmiş bir özellik kazandırmaktır.

NON GMO testleri ilgili akreditasyonlara sahip, gerekli onaylara sahip ve gelişmiş laboratuvarlarda yapılmalıdır. Bu onaylı laboratuvarlar, PCR testi gerçekleştirir ve standartlar ve kriterler doğrultusunda ilgili testler için ISO 17020 akreditasyonuna sahip olmalılardır. Test, tüm yüksek riskli mahsullerde gereklidir ve soya lesitini üretmek için kullanılan soya fasulyesi gibi bozulmamış malzeme üzerinde yapılmalıdır.

NON GMO testini gerçekleştirecek laboratuvarın belirli bir ürünün doğrulanması için gerekli olan belirli ISO 17020 akreditasyonlara sahip olup olmadığıgı doğrulanmalıdır. Örneğin, bazı laboratuvarlar, mısırın PCR testi için akredite edilmiş ancak diğer ürünlerin testleri için gerekli akreditasyonlara sahip olmayabilirler.

Kuruluşumuz tarafından sunulan NON GMO ve GMO Free testlerimiz, tüm gerekli akreditasyonlara, son teknolojiye ve konusunda uzman ekibe sahip laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir. 

En son yöntem ve teknolojileri kullanarak, yasal gerekliliklere uygunluğu gösteren hızlı geri dönüş süreleri ve doğru test sonuçları sağlıyoruz. Test, numunede bulunan GDO miktarını belirler. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) tabanlı test yöntemleri kullanıyoruz ve yanlış pozitifleri ve negatifleri etkin bir şekilde ortadan kaldırmak için sıkı kontroller uyguluyoruz. Bu test, numuneler GDO'lu maddeler için pozitif test edildikten sonra sunulabilir veya istenirse birincil test yöntemi olarak kullanılabilir.

NON GMO testlerimiz tüm ulusal ve uluslararası kontrolleri karşılamasını sağlamaya yardımcı olabilir. Kullandığımız yöntem, yem numunelerinizde bulunan GDO'ların miktarını belirleyen standart bir polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) teknolojisidir. Bu size, GDO'suz ürünler belirleyen ülkelerle güvenle ticaret yapmak için ihtiyaç duyduğunuz bağımsız doğrulamayı sağlar.

  • DNA bazlı kalitatif GDO taraması (tohum numuneleri) : Bu test, bir tohum veya bitki dokusu örneğinde genetiği değiştirilmiş bitki materyalinin yokluğunu veya varlığını doğrulamak için kullanılmaktaadır. Test, bu genetik elementleri hedefleyen iki spesifik PCR testinin bir kombinasyonunu kullanır: karnabahar mozaik virüsü (CMV) 35S promotörü ve nos terminatörü. Bu test kullanılarak, şu anda dünya çapında ticari üretimde olan genetiği değiştirilmiş bitki çeşitlerinin büyük çoğunluğu tespit edebilebilir.
  • DNA bazlı kalitatif GDO taraması (gıda numuneleri) : İşlenmiş gıdaları analiz ederken, üretim sürecinde bozunması nedeniyle genetiği değiştirilmiş bitkilerden elde edilen materyali tespit etmek zor olabilir. Örneğin, protein bazlı tespit yöntemleri uygun değildir çünkü gıda üretim süreci, genetiği değiştirilmiş herhangi bir içerikten türetilen proteini yok edebilir. Ancak, GM olaylarının varlığını tespit etmek için en gelişmiş DNA analiz tekniklerini kullanıyoruz. Bu tür olaylar ekmek, un, soya sütü, tofu ve bitkisel yağlar dahil olmak üzere işlenmiş gıdaların DNA'sında mevcut olabilir. Bu ürünlerden DNA'yı çıkardıktan sonra, bu genetik elementleri hedefleyen iki spesifik PCR testinin bir kombinasyonunu kullanırız: CMV35S promotörü ve nos terminatörü. DNA tabanlı kantitatif PCR testi, GDO seviyelerini yüzde 0,01'den yüzde 5'e kadar belirlemek için standartları kullanır. Örnekler, 40 döngü periyodu boyunca spesifik DNA seviyelerini belirleyen gerçek zamanlı PCR ile test edilir.

GDO test laboratuvarlarımız katı kurallar altında çalışır ve ISO 17020 ve ISO 9001'e göre akredite edilmiştir. Son teknolojiye sahip laboratuvarımız uzman bilim adamları ve teknisyenlerden oluşur ve tüm laboratuvarlarımızda uluslararası yöntemler kullanılır.

GMO Free ve NON GMO testleri ve sertifikasyonu ile ilgili konularda ayrıntılı bilgi edinmek veya belgelendirme başvurusunda bulunmak için uzman ekibimize ulaşmaktan çekinmeyiniz.