GDO Testleri ve Genetik Analizler


Genetik modifikasyon, yabancı DNA'nın, konakçı DNA ile bütünleştiği normal bir hücrenin çekirdeğine yerleştirilmesini içerir. Genetik analiz, bir numuneye yerleştirilen transgenik DNA'yı (GDO) tespit etmek için moleküler teknikleri kullanır. Bu amaçla en yaygın olarak kullanılan yöntem PCR'dir (Polimeraz Zincir Reaksiyonu).  

GDO Testleri ve Genetik Analizler

PCR tekniği, tespit ve nicelemenin mümkün olması için DNA'yı milyarlarca kez çoğaltır (kopyalar). Eklenen DNA (transgen) için özgünlük, transgenik DNA dizisine tamamlayıcı olan kısa DNA parçaları (primerler) kullanılarak gerçekleştirilir. 

Amplifikasyon, yeni DNA sentezinin gerçekleşmesi için şablonlar olarak primerleri kullanarak DNA sentezini katalize eden DNA polimeraz enzimi kullanılarak gerçekleştirilir. Primerler, DNA genomunun sadece bu alanı amplifiye edilecek şekilde, GDO dizisinin yakınında veya içinde DNA'nın bir alanına bağlanır. Primerler transgenik DNA dizisine özgü olduğundan ve DNA bu süreçte milyarlarca kat amplifiye edildiğinden, PCR oldukça hassas ve spesifik bir GDO tespit yöntemidir.

Genetik analize dayalı GDO tespit yöntemlerinin birçok avantajı vardır. PCR (DNA analizi) test yöntemi, ticarileştirilmiş tüm GDO'ları tespit edebilir, çok çeşitli numune türleri (tohum, tahıl, işlenmiş bileşenler, bitmiş ürünler) ile etkilidir ve analiz doğrudan DNA'da yapıldığından GDO'ların kesin miktar tayinini sağlayabilir.

Tüm bu nedenlerle PCR, ticaret sözleşmelerini doğrulamak ve mevzuata uygunluğu sağlamak için dünya çapında endüstri ve gözetim GDO test laboratuvarlarında kullanılan standart GDO test yöntemidir.

GDO labotaruvarı, GDO testleri, NON GMO etiketi ve sertifikasyonu ile ilgili konularda ayrıntılı bilgi edinmek veya belgelendirme başvurusunda bulunmak için uzman ekibimize ulaşmaktan çekinmeyiniz.