GDO Testi Nedir?


Tarım ve arkasındaki bilim, aynı veya çok benzer türden iki bitki arasında gen alışverişini içeren geleneksel melezleme uygulamalarından, biyoteknoloji denilen şeyi içerecek şekilde genişlemiştir: canlı organizmaları değiştirmek için kullanılan çeşitli yöntemler, uygulamalar ve araçlar.

GDO Testi Nedir?

Bu araçlardan biri olan genetik mühendisliği, bitki yetiştiricilerinin, aynı türden olsun ya da olmasın, başka bir organizmadan alınan genetik materyalin eklenmesiyle değiştirilmiş bitkiler gibi genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO'lar) geliştirmelerini sağlar.

Genetik modifikasyonları dahil ederek, GDO'lar yeni koruyucu ve/veya kalite özellikleri kazanır. GDO'lar hastalıklar, böcekler, zararlılar, herbisitler, kuraklık gibi şiddetli hava koşulları ve diğer bitkilerle istenmeyen çapraz tozlaşma gibi tehditlere karşı daha yüksek bir dirence sahip olabilir. 

GDO'lar ayrıca bitkileri ek vitamin ve minerallerle güçlendirebilir ve alerjen özelliklerini ortadan kaldırarak bu bitkileri tüketim için daha sağlıklı hale getirebilir.

Bu GDO'ların çoğu ve yeni özellikleri, GDO ürünlerine açık piyasada alınıp satılabilmesi için ticari bir isim veren şirketler tarafından geliştirilmiştir. Genetik özelliklerin ve ticari isimlerin aynı olmadığını bilmek önemlidir. Farklı ticari isimlere sahip GDO'lar aynı genetik özelliğe sahip olabilir. 

Aynı ticari isim altında satılan GDO'lar da farklı genetik modifikasyonlar içerebilir. Aslında, gıda üretimi ve ambalajlama gibi çok farklı amaçlar için kullanılan o kadar çok farklı GDO türü var ki, onları takip etmek zor olabilir. Genellikle bir ürünün GDO içeriği içerip içermediğini bilmenin tek yolu, onu bir GDO testinden geçirmektir.

GDO tespiti, protein ve DNA bazlı GDO tespiti dahil olmak üzere birkaç GDO testi ile gerçekleştirilir. DNA bazlı GDO testi, bir bitkinin genomunda bir transgenin varlığını araştırırken, protein bazlı GDO testi, DNA tarafından sağlanan talimatlarla belirlenen bir bitkinin hücresel yapısını tespit eder.

Artan sayıda GDO, benzersiz bir proteini ifade etmez (belirli bir hücresel işlevi yerine getiren RNA'yı ifade eder) ve bu nedenle yalnızca DNA tabanlı bir test kullanılarak tespit edilebilir.

GDO testleri ve NON GMO sertifikasyonu ile ilgili konularda ayrıntılı bilgi edinmek veya belgelendirme başvurusunda bulunmak için uzman ekibimize ulaşmaktan çekinmeyiniz.