NON GMO Ne Anlama Gelir?


NON GMO ifadesini anlayabilmek için öncelikle GDO ifadesini anlamak gerekir. GDO, genetiği değiştirilmiş organizma anlamına gelir. 

NON GMO Ne Anlama Gelir?

Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO'lar), 90'ların ortalarından beri mevcut olan transgenik tekniklerle değiştirilir. Bu GDO'lar esasen, genetik materyali bir laboratuvarda genetik mühendisliği yoluyla yapay olarak manipüle edilmiş, doğada veya geleneksel melezleme yöntemleriyle olmayan bitki, hayvan, bakteri ve virüs genlerinin kombinasyonlarını oluşturan canlı organizmalardır. Yeni genetik mühendisliği tekniklerinin ürünleri (örneğin, CRISPR, TALEN, RNA interferansı, ODM ve gen sürücüleri) de GDO'dur.

NON GMO ifadesi ise, bir ürünün genetik mühendisliği olmadan üretildiği ve içeriğinin GDO'lardan türetilmediği anlamına gelir. NON GMO sertifiksayonu ve etiketlemesi ise bir ürünün test, izlenebilirlik ve ayrıştırma için sıkı hükümler içeren kriter ve standartlar ile uyumlu olduğu anlamına gelir. 

NON GMO etiketi, yalnızca çeşitli testler ve değerlendirmeler sonucu, katı standartları ve kriterleri karşılayan ürünlere, üçüncü taraf bağımsız ve yetkili kuruluşlar tarafından verilebilir. Böylece tüketici hangi ürünün GDO içermeyen ürün olduğunu kolayca anlar ve güvenerek ilgilendiği ürün satın alabilir.

NON GMO etiketlemesi konusundaki en önemli nokta, etiket kullanımını içeren bu sertifikanın uluslararası akreditasyonlara sahip, bağımsız, yetkili ve üçün taraf bir sağlayıcıdan edinilmesidir. Etiket ancak ozaman bir anlam ve kanıt niteliği taşımaktadır.

GMO Free ve NON GMO etiketi ve sertifikasyonu ile ilgili konularda ayrıntılı bilgi edinmek veya belgelendirme başvurusunda bulunmak için uzman ekibimize ulaşmaktan çekinmeyiniz.