GMO Free Etiketi


Artan NON GMO ürün talebini karşılamak adına pek çok üretici GDO'suz etiketlerine yönelmektedir. Ancak piyasadaki bu etiketlerin çoğunluğu bu iddiayı herhangi bir sertifikasyon programına dayanarak yapmamaktadır.

GMO Free Etiketi

Pazardan pay almak adına ürünlerine rastgele GMO Free veya NON Gmo gibi etiketler ekleyen üreticiler, pazar bozulmalarına yol açmaktadır. gDO'suz iddiaları muhakkak üçüncü taraf yetkili, bağımsız, uluslararası akreditasyonlara sahip kuruluş tarafından doğrulanmalıdır. Aksi takdirde iddiaların hiçbir geçerliliği olmaz ve tüketici için güvensizlik yaratır.

GMO Free, giderek artan sayıda Avrupa ülkesinde yerleşik bir kalite standardı olmasına ve tüketiciler, üreticiler ve perakendeciler için eşit derecede önemli olmasına rağmen, tek tip olmaktan çok uzaktır, hatta GMO Free ifadesi bile ülkeden ülkeye değişir. 

Farklı ulusal yasalar ve/veya endüstri anlaşmaları, farklı ülkelerde tutarsız üretim ve izleme spesifikasyonlarına yol açmakta ve bu da AB tek pazarında artan bozulmalara yol açmaktadır. GDO dışı standartların karşılıklı olarak tanınmasını sağlamayı amaçlayan ikili müzakereler zaman alıcı ve maliyetlidir ve özellikle farklı kriterler ülkeye özgü yasalarla düzenleniyorsa genellikle mümkün değildir.

Bu nedenle, GDO'suz etiketlemeye yönelik ortak bir Avrupa yaklaşımı geliştirmek ve uygulamak çok önemlidir. Böyle ortak bir yaklaşım, giderek artan bir GMO Free ürün pazarında gıda ve yem üreticilerini, işlemcilerini ve pazarlamacılarını destekleyecektir. Gıda ve yem için üretim ve sertifikasyon için eşit gereksinimlerden yararlanmalarını sağlayacaktır. Tüketiciler gıda ve yem etiketlemesi için şeffaf, karşılaştırılabilir ve güvenilir kriterler beklediğinden, tüketici güvenini de artıracaktır.

GMO Free ve NON GMO etiketi ve sertifikasyonu ile ilgili konularda ayrıntılı bilgi edinmek veya belgelendirme başvurusunda bulunmak için uzman ekibimize ulaşmaktan çekinmeyiniz.