Tarafsız Yaklaşımımız


Kuruluşumuz, NON GMO pazarındaki artan talebi takip ederek, bu pazardaki hem üretici hem de tüketici bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla, etkinliğini sürekli iyileştirmektedir.

Tarafsız Yaklaşımımız

Her geçen yıl daha da büyüyen NON GMO ürün pazarında işletmelere, yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılamaları konusunda destek olmakta, işletmelerde bir kalite politikası oluşturmaya çalışmakta, işletmelerin ürün güvenliği hedefleri oluşturmasına destek olmakta, yönetim incelemelerini yönlendirmekte ve kaynakların doğru ve etkin kullanılabilirliğini sağlanmaya çalışmaktadır.

Ürünlerini NON GMO olarak etiketlemek isteyen üreticilerin, bu iddiayı üçüncü taraf yetkili ve akreditasyon sahibi kuruluşlara doğrulatmaları gerekmektedir. Pek çok üretici ambalajlarında kendi istedikleri gibi etiketleme yapmaktadır, ancak bu etiketlerin aslında hiçbir anlamı ve geçerliliği bulunmaz. NON GMO etiketleri ancak yetkili bir kuruluş tarafından sertifika ile desteklendiğinde geçerlidir.

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen NON GMO Sertifikasyon programına katılan üreticiler, belirlediğimiz ürün standartları için değerlendirilirler ve oldukça katı kriterlere uymaları gerekmektedir. Ancak çeşitli testleri ve değerlendirmeleri başarıyla geçen ürünler NON GMO etiketlemesine hak kazanabilirler.

Kuruluşumuz tüm çalışmalarında öncelikle tüketici sağlığı ve tüketici haklarını ön plana almasının yanı sıra, tüm üretici firmalara tarafsız ve bağımsız bir şekilde yaklaşmakta ve herhangi bir çıkar ilişkisine girmemektedir.

GMO Free ve NON GMO etiketi ve sertifikasyonu ile ilgili konularda ayrıntılı bilgi edinmek veya belgelendirme başvurusunda bulunmak için uzman ekibimize ulaşmaktan çekinmeyiniz.