Kurumsal

NON GMO Food Council


Yıllık olarak %17 oranında artışla yükselen bir trende sahip GDO'suz ürün pazarında tüketiciler, çevresel sürdürülebilirlik, sağlık, kurumsal konsolidasyon ve şeffaflık dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle GDO'suz ürünler aramaktadırlar.

Kurumsal

Kuruluşumuz, her geçen yıl daha da büyüyen NON GMO ürün pazarında işletmelere, yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılamaları konusunda destek olmakta, işletmelerde bir kalite politikası oluşturmaya çalışmakta, işletmelerin ürün güvenliği hedefleri oluşturmasına destek olmakta, yönetim incelemelerini yönlendirmekte ve kaynakların doğru ve etkin kullanılabilirliğini sağlanmaya çalışmaktadır.

Kuruluşumuz, yerleşik ve güvenilir bir kalite standardı geliştiren ve önemli bir pazar faktörü haline gelen GDO'suz üretimin, genişletilmesini güvence altına almayı ve desteklemeyi hedeflemektedir.

NON GMO pazarındaki üreticilerin çıkarlarını temsil etmek, savunmak ve iletmek başlıca hedeflerimizdendir. Kuruluşumuz GDO'suz sektördeki üretim ve izleme standartlarının entegrasyonu ve uyumlaştırılmasına ilişkin üretici pozisyonlarını ve faaliyetlerini kolaylaştırır ve koordine eder.

GDO'suz olarak etiketlenen gıda ürünlerine yönelik daha fazla tüketici talebi olduğunu aşikar. Ancak çoğu üretici bu talep karşısında nasıl davranması bilememektedir. Bu noktada kuruluşumuz üreticilere herzaman rehber olur ve gerekn dedteği sunar.

Kuruluşumuz, sertifikasyon hizmetleri vermek üzere kurulmuş tarafsız ve bağımsız bir belgelendirme kuruluşudur. Sahip olduğumuz akreditasyonlar sayesinde sunduğumuz tüm sertifikasyon programları uluslararası geçerlidir. 

GMO Free ve NON GMO etiketi ve sertifikasyonu ile ilgili konularda ayrıntılı bilgi edinmek veya belgelendirme başvurusunda bulunmak için uzman ekibimize ulaşmaktan çekinmeyiniz.