Kriterler

NON GMO Kriterleri


Kriterlerin amacı, NON GMO etiketli ürünlerin değerlendirildiği bir dizi katı gereklilik oluşturarak, sürdürerek ve kamuya açık tutarak, bu ürünlerin GMO içermeyen ürünler olarak pazarlanma iddiasına anlam ve değer sunmaktır.

Kriterler

NON GMO Food Council tarafından geliştirilen kriterler sayesinde hem üretici iddiasını doğrulamış olur, hem de tüketici güvenle satın alma tercihini oluşturur.

NON GMO kriterlerinin öncelikli amacı, GMO içermeyen ürünlerin pazarlama stratejilerinde, ürün hakkında hem tüketici hem de üretici açısından soru işaretlerini ortadan kaldırmak için bir dizi kurala göre ürünün değerlendirilmesi sağlamaktır.

NON GMO veya GMO Free kriterleri, genetiği değiştirilmiş organizma içermeyen ürünlerin kaynaklarını korumaya, tüketicileri bilinçlendirmeye ve tüketicilere, doğrulanmış GDO’suz seçenekler sunmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bugün için NON GMO kapsamına giren başlıca ürünler, soya fasulyesi, mısır, yonca, papaya, kanola, pamuk, şeker pancarı, yaz kabağı, elma, patates ve pirinçtir. Bu sayılan bitkiler GDO’lu olarak üretilmektedir ve GDO’lu ürünlerin yüzde 99’unu teşkil etmektedir. Ancak bu ürünlerden elde edilen bileşenler de dikkate alınırsa GDO içeren gıda maddelerinin sayısı oldukça fazladır.

NON GMO sertifikasyonu ve bununla sahip olunan etiket, bir ürünün GDO'dan kaçınmaya yönelik katı kriterlere uygun üretildiği anlamına gelir ve tüketicilere bir ürünün GDO'suz olduğuna dair en iyi güvenceyi verir. 

GDO'lu gıdaları kendi içlerinde risk gruplarına ayırarak incelemek çok daha anlamlı olacaktır. Bazı GDO'lu ürünler yapısı gereği yükse risk grubuna dahil iken, bazıları düşük risk ve kalanlar için ise izlenen risk gruplarına ayrılmışlardır.

NON GMO sertifikasyon programımız genetiği değiştirilme olasılığı yüksek mahsul ve girdileri belirlemek için bir dizi kriter kullanır.

GMO Free ve NON GMO etiketi ve sertifikasyonu ile ilgili konularda ayrıntılı bilgi edinmek veya belgelendirme başvurusunda bulunmak için uzman ekibimize ulaşmaktan çekinmeyiniz.