Organizmaların Genetiği Nasıl Değiştirilir?


Genetik mühendisliği, bir organizmanın genetik materyalini manipüle ederek fenotipinin değiştirilmesidir. Bazı genetik mühendisliği rekombinasyon ilkesini kullanır.

Organizmaların Genetiği Nasıl Değiştirilir?

Rekombinasyon, yeni bir genin bakteri DNA'sına "plazmit" eklendiği süreçtir. DNA'nın restriksiyon enzimi adı verilen bir enzimle kesilmesi gerekir. Kullanılan restriksiyon enzimi, kesilecek olan DNA boyunca hareket etmesine izin veren özel bir şekle sahip olmalıdır. 

Kısıtlama enzimi, DNA dizisinde DNA'yı keseceği belirli bir noktayı arar. Kısıtlama enzimi kesildiğinde, bu noktada yeni bir genin bağlanmasına yardımcı olan "Yapışkan bir uç" bırakır. Yeni DNA segmentini eklemek için başka bir enzim kullanılır; buna "DNA ligaz" denir. Genetiği değiştirilmiş bakteri kültürlenir ve bakterinin yeni gene sahip birçok yeni kopyası yetiştirilir. Hem bitkilerde hem de hayvanlarda genetik modifikasyonlar yapılabilir.

Agrobacterium , Yatay gen transferi (HGT) kullanan bakteridir. HGT, farklı genomlar arasında DNA transferidir [Pop up: Bir genom, bir organizmada bulunan eksiksiz genetik materyal setidir]. HGT, bakterilerde transformasyon, konjugasyon ve Transdüksiyon yoluyla oluşabilir. Bununla birlikte, bu transferin mekanizması iyi anlaşılmamış olsa da, ökaryotlar ve bakteriler arasında HGT'nin meydana gelmesi de mümkündür.

Bakterilerin hücreler arasında bakteri aktarmanın üç yolu vardır:

  • Transformasyon : Dış DNA'nın hücre içine alınması ve dahil edilmesi, böylece genomun değişmesine neden olur.
  • Konjugasyon : İki bakteri hücresinin hücreden hücreye teması yoluyla genetik materyalin değiş tokuşu. Bir plazmit DNA dizisi alıcı hücreye aktarılır ve donör hücre daha sonra alıcı hücreye aktarılan zincirin yerini almak için DNA'yı sentezler.
  • Transdüksiyon : Bakteri DNA'sının bir parçası, bir bakteriyofaj tarafından bir bakteri hücresinden diğerine taşınır. Bakteriyofaj, bir bakteri hücresini enfekte eder ve bakteri DNA'sını alır. Bu faj başka bir hücreye bulaştığında bakteri DNA'sını yeni hücreye aktarır. Bakteriler daha sonra yeni konak hücrenin bir parçası olabilir.

Agrobacterium ayrıca kendisi ve bitkiler arasında DNA transfer etme yeteneğine sahiptir ve bu nedenle genetik mühendisliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

GMO Free ve NON GMO etiketi ve sertifikasyonu ile ilgili konularda ayrıntılı bilgi edinmek veya belgelendirme başvurusunda bulunmak için uzman ekibimize ulaşmaktan çekinmeyiniz.