Gen Düzenleme Nedir?


Gen düzenleme olarak da adlandırılan genom düzenleme, bitkilerin, hayvanların ve mikropların genetik materyalini (genellikle DNA) değiştiren yeni tekniklerin bir koleksiyonunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. 

Gen Düzenleme Nedir?

Genel olarak, bu teknikler, genomdaki belirli, hedeflenen bölgelerde bir DNA dizisini eklemeyi, silmeyi veya başka şekilde değiştirmeyi amaçlayan farklı tipte DNA “düzenleme” sistemlerinden oluşur. 

Organizmanın genetik materyali, üreme süreci yoluyla değil, doğrudan ve yapay olarak insanlar tarafından değiştirilir ve bu teknikleri bir tür genetik mühendisliği haline getirerek genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO'lar) yaratılmasıyla sonuçlanır.

Genom düzenleme sistemleri, genomdaki bir hedef konumda değişiklik yapmak ("düzenlemeler" yapmak) için programlanmış moleküler bileşenlerden oluşur. En sık kullanılan genom düzenleme tekniği CRISPR-Cas9 veya CRISPR'dir, ancak diğer teknikler de benzer prensipleri takip eder.

Bu teknolojilerin diğer GM tekniklerinden daha güvenli olduğu iddiaları kanıtlanmamıştır. Her gen düzenleme tekniğinin her biri kendi risklerini ve belirsizliklerini beraberinde getirir. Bunların çoğu eski genetik mühendisliği teknikleriyle aynı olsa da, ciddi ek endişeler de vardır. 

Tüm bu teknikleri genetik mühendisliği (genetik modifikasyon veya GM) olarak sınıflandırmak ve kullanımlarını önceki ve mevcut GM teknikleri kadar titizlikle düzenlemek için güçlü bir bilimsel durum vardır.

"Düzenleme" terimi, şu anda olmayan ve asla mümkün olmayabilecek bir kesinlik düzeyi anlamına gelir. Genetik kodu yeniden yazma ve DNA'yı basitçe kesip yapıştırma yeteneğini önerir, ancak gerçekte sonuçlar hala organizmadaki ne tam olarak anladığımız ne de kontrol ettiğimiz süreçler tarafından belirlenir.

GMO Free ve NON GMO etiketi ve sertifikasyonu ile ilgili konularda ayrıntılı bilgi edinmek veya belgelendirme başvurusunda bulunmak için uzman ekibimize ulaşmaktan çekinmeyiniz.